media_BOSEPO-6-o

Multimedijalni materijali namijenjeni su novinarima koji žele izvještavati o BOSEPO olimpijadi. Olimpijada će se održati između 26. do 27. februara 2016. godine. Materijali obuhvaćaju sadržaje, poput logotipa, postera, video materijala, izjava, novinskih članaka, objava i ostalih dokumenata.